Škola za zborovođe namijenjena je glazbenicima i umjetničkim voditeljima svih vrsta profesionalnih, amaterskih, crkvenih i dječjih zborova te folklornih ansambala i klapa koji tijekom svoga glazbenoga školovanja/studija nisu imali mogućnosti stjecati specijalizirano znanje koje je potrebno za umjetničko vođenje zbora te onima koji nisu završili glazbeno školovanje ali djeluju kao zborovođe.Nastavni program obuhvaća kolegije koji su važni za osposobljavanje zborovođa na području glasa i interpretacije. Namjera je polaznicima Škole dati široko teoretsko znanje o glasu i omogućiti im aktivno učenje zborsko-pjevačkog umijeća kako bi ga mogli dalje prenijeti pjevačima. Cjelovito učenje o glasu i interpretaciji upotpunjuje  znanje koje je zborovođama potrebno.  Nastavni program Škole podijeljen je  na tri stupnja:

Težište nastavnog programa I. stupnja leži na učenju kako se nešto glasom ostvaruje i što se pri tome zbiva (fenomenologija).

Težište nastavnog programa II. stupnja leži na poduci koje glasovno izričajno sredstvo treba primjeniti.

Težište nastavnog programa III. stupnja leži na poduci cjelovitosti shvaćanja, tumačenja i izvođenja glazbenoga djela u spoju sa znanjem i glasovnim umijećem stjećenim na prva dva stupnja.Predavanja za svaki stupanj održavaju se jedanput mjesečno od petka do nedjelje tijekom jedne godine.2 sata repetitorija dotadašnjeg gradiva/zborska proba (navečer)


3 sata predavanja (prijepodne)
stanka (1 1/2 sat)
3 sata pedavanja/zborska proba (poslijepodne)
stanka (1 sat)
2 sata predavanja/zborska proba (navečer)


3 sata predavanja (prijepodne)

Satnica se može mijenjati prema potrebi.


Nakon završetka predavanja svakog stupnja polaznici Škole za zborovođe mogu prema osobnom nahođenju birati između dvije vrste svjedodžbi, ovisno o svojim željama i ambicijama: jedna je Potvrda o pohađanju I., II. ili III. stupnja (bez provjere znanja), a druga je Svjedodžba o završenom I., II. ili III. stupnju (s položenim ispitom). Polaznicima koji su odslušali sva tri stupnja i položili sve ispite dodjeljuje se Diploma o završenoj školi za zborovođe.Ispit za I. stupanj sastoji se od provjere znanja iz vokalne teorije, a u praktičnom dijelu ispita treba pokazati načelno vladanje vokalnom tehnikom i afektivnom impostacijom glasa.

Za polaganje ispita na II. stupnju potrebno je u teoretskom dijelu ispita napraviti vokalno-tehničke i impostacijske analize glazbenih primjera a za zadana zborska djela pripremiti vokalno-stilističko viđenje uz primjenu vokografije. U praktičnome djelu treba prikazati primjenu usvojenoga znanja u radu sa zborom u okviru proba.

Ispit za III. stupanj sastoji se od održavanja stručnog predavanja o analitičkom tumačenju jednog većeg zborskog djela s aspekta glazbene stilistike, vokalne stilistike, glazbene estetike i interpretacije. Drugi dio ispita čini javni nastup sa zborom na kojemu se u sklopu programa moraju izvesti određene zadane skladbe.